Labour Management System (LMS) - 7 głównych korzyści z wdrożenia Time Harmony

02/21/2024

W dobie dużej konkurencji i rosnących kosztów operacyjnych firmy logistyczne swoją przewagę rynkową muszą budować w oparciu o działania optymalizacyjne i zarządzanie oparte na wymiernych danych.

Mimo postępującej automatyzacji pracy, nadal największym zasobem firm z sektora magazynowo-logistycznego pozostaje kapitał ludzki czyli pracownicy, ich kwalifikacje i czas, który przeznaczają na pracę u swojego pracodawcy. Kluczowe jest zatem jak najlepsze wykorzystanie czasu pracy zatrudnionej kadry.

Time Harmony –Labour Management System (LMS)

Time Harmony, system klasy Labour Management (LMS) to narzędzie dostarczające danych o czasie pracy, wykonywanych czynnościach i wydajności pracowników.

W tym artykule przeanalizujemy najważniejsze, znane nam korzyści płynące z wdrożenia systemu LMS w firmach logistycznych i produkcyjnych.

1. Motywacja pracowników i identyfikacja potencjalnych liderów

System dostarcza wymiernych danych o wydajności i punktualności pracownika, które mogą posłużyć przełożonym jako podstawa do przekazania feedbacku na temat jakości świadczonej pracy. Pracownicy, którzy regularnie otrzymują feedback od sowich przełożonych są o 18-23% bardziej wydajni, od tych którzy feedbacku nie otrzymują Wymierne, obiektywne dane zarejestrowane przez system mogą zostać również uwzględnione w procesie premiowania, dając pracownikom poczucie sprawiedliwości i sprawstwa a tym samym zwiększając motywację pracowników. Ponadto analiza wyników wydajności pozwala zidentyfikować osoby o dużym potencjale. To cenne informacje dla procesu rozwoju kadr i planowania ścieżki zawodowej i sukcesji.

2. Wzrost wydajności

Time Harmony umożliwia pracownikowi i jego liderowi ciągły wgląd w dane o wydajności. Dane są zanaonimizowane, a tym samym niedostępne dla osób nieupoważnionych. Z jednej strony system gwarantuje więc transparentność informacji, z drugiej strony zapewniając 100% bezpieczeństwo informacji. Zyskując dostęp do danych na temat wydajności pracownicy mogą odpowiednio regulować tempo i jakość swojej pracy, co przełoży się na wysoką ocenę pracy a tym samym prowadzi do wzrostu wydajności i tempa realizacji zleceń.

3. Śledzenie procesów magazynowych i produkcyjnych

Osoby odpowiedzialne za pracę magazynu lub nadzór nad produkcją zyskują bieżący wgląd na temat realizacji zleceń. Time Harmony dostarcza danych w czasie rzeczywistym na temat toczących się procesów, stopnia ich realizacji wraz z określeniem wydajności procesu i terminu jego zakończenia. Daje to możliwość realnego wpływu na przebieg procesów, dostarczając danych do efektywnego zaplanowania obsady czy też dokonywania koniecznych przesunięć pomiędzy zespołami, tak aby zapewnić terminową realizację zlecenia.

4. Efektywne planowanie pracy

Time Harmony umożliwia szybkie i efektywne planowanie pracy. Dodatkowo w niedługim czasie oddana zostanie do użytku dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca przeanalizowanie wprowadzanego harmonogramu pod kątem planu produkcyjnego dla kluczowych procesów. Na podstawie danych o wydajności system podpowie czy zaharmonagromowani pracownicy będą w stanie zrealizować wymaganą produkcję. Efektywne planowanie pracy daje możliwość obsługi zmieniającego się wolumenu bez konieczności planowania pracy w nadgodzinach czy też konieczności zatrudniania dodatkowej kadry.

5. Redukcja kosztów pracy

Dzięki temu, że czas pracy i wykonywane czynności są rejestrowane w dostarczającym obiektywnych danych systemie, pracownicy wykazują większą samokontrolę w zakresie punktualności czy sposobu wykorzystywania i częstotliwości przerw. Poprawa wyników jest odnotowywana również w skróceniu czasu pomiędzy przyjściem do pracy lub powrotem z przerwy a podjęciem pierwszej czynności. Fakt, że system rejestruje wykonywane czynności i tempo pracy działa motywująco na utrzymanie wysokiego poziomu pracy. Z drugiej strony pracownicy zyskują pewność, że ich wydajna praca będzie wymiernie zmierzona i zarejestrowana do wglądu i analizy a następnie uwzględniona w procesie wynagradzania.

6. Identyfikacja czynności bezproduktywnych

Jedną z pierwszych, wymiernych i szybko pojawiających się korzyści z wdrożenia systemu jest znaczące ograniczenie czynności bezproduktywnych (jałowych). W większości znanych nam centrów magazynowych, systemy WMS dostarczają danych na temat czynności systemowych, zarejestrowanych przez pracowników za pomocą skanerów. Tymczasem około 30% łącznego czasu pracy stanowią czynności pozasystemowe, nie rejestrowane w systemie WMS,. Zaliczamy tu czynności pozasystemowe -produktywne (związane z procesem i nie dające się wyeliminować), jak np. prace porządkowe, zebrania, oklejanie , foliowanie itp. oraz czynności pozasystemowe - bezproduktywne (jałowe) jak na przykład przerwy czy czas pomiędzy przyjściem do pracy lub powrotem z przerwy a podjęciem pierwszej czynności. Dzięki zastosowaniu narzędzia, które mierzy również takie czynności bardzo szybko udaje się ograniczyć ich ilość i odzyskać dużą ilość czasu. A to przekłada się na naprawdę duże oszczędności. Zobacz jak mierzymy czynności pozasystemowe.

7. Dane do przeprowadzania analiz i optymalizacji procesów

Oprócz danych obrazujących przebieg pracy w czasie rzeczywistym, co jest nieocenione w bieżącym monitorowaniu przebiegu procesów, Time Harmony dostarcza też danych za wybrane okresy (poprzedni dzień, tydzień, miesiąc itp.) w postaci raportów, które dodatkowo mogą być wysyłane na wskazane adresy e-mail. Na podstawie dostępnych raportów można szczegółowo prześledzić wszystkie dane związane z pracą zatrudnionej kadry (bez względu na rodzaj zawartej umowy z pracownikami), tj. wydajność, udział czynności pozasystemowych w łącznym czasie pracy, ilości wykonywanych jednostek w określonym czasie, zaangażowanie w określone czynności, wykorzystanie przerw, czas pracy, lista obecności, wykorzystane urlopy i dostępne limity.

System daje możliwość przeanalizowania danych pod kątem wielu żądanych kryteriów. W zależności od stopnia granulacji dane mogą być analizowane dla danej lokalizacji, porównawczo pomiędzy lokalizacjami, per projekt, per klient na rzecz którego realizowanie jest zlecenie.
Wiedza dostępna osobom zarządzającym na podstawie danych dostarczonych przez system może posłużyć do działań optymalizacyjnych, takich jak redukcja czynności bezproduktywnych zidentyfikowanych w ramach procesów, powielanie dobrych praktyk na podstawie danych z lokalizacji o wysokich wydajnościach, korygowanie elementów procesów, które wykazują niższą wydajność czy też konieczność dodatkowego przeszkolenia pracowników w określonych czynnościach.

Podsumowanie

Wymienione powyżej korzyści na pewno nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do osiągnięcia benefitów wynikających z wdrożenia systemu. Sami niekiedy bywamy zaskakiwani przez naszych Klientów, otrzymując feedback jak w ich organizacji Time Harmony przyczynił się do poprawy procesów pracy i redukcji kosztów. A ponieważ bardzo cieszą nas takie wiadomości, z pasją i zaangażowaniem pracujemy nad dalszym rozwojem naszego systemu 😊

 

 

laptop-ec-bez-tla

Optymalizuj
czas pracy i wydajność swojego zespołu!

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone