Rejestracja czasu pracy i ewidencja czynności

KOMPLEKSOWA OPTYMALIZACJA CZASU PRACY

Rejestruj, planuj i rozliczaj czas pracy Twojego zespołu on-line. Mierz czynności i wydajność. Kontroluj procesy w czasie rzeczywistym.

optymalizacja czasu pracy

REJESTRACJA CZASU PRACY

Zoptymalizuj proces ewidencji czasu pracy

Wprowadź elektroniczną rejestrację czasu pracy. Twórz harmonogramy, monitoruj spóźnienia i nieobecności. Zyskaj dane w czasie rzeczywistym, aby sprawnie planować pracę swojego zespołu. Oszczędzaj czas i zasoby dzięki pełnemu rozliczaniu czasu pracy. Optymalizuj na podstawie dostępnych raportów czasu pracy.

EWIDENCJA CZYNNOŚCI

Mierz czynności i wydajność w czasie rzeczywistym

Mierz czas czynności systemowych i pozasystemowych. Sprawdzaj wydajność pracowników. Zyskaj dane o tempie pracy w wielu lokalizacjach jednocześnie. Efektywnie planuj i rozdzielaj obowiązki w oparciu o dane dotyczące wydajności. Kontroluj procesy i dokonuj niezbędnych zmian między zespołami. Optymalizuj na podstawie rozbudowanych raportów. Ogranicz czynności jałowe.

Zwiększaj wydajność, optymalizuj procesy i obniżaj koszty pracy

Oszczędności i szybki zwrot z inwestycji

Zwrot z inwestycji w pierwszych miesiącach od wdrożenia systemu dzięki poprawie nadzoru nad czasem pracy, zwiększeniu produktywności i zmniejszeniu ilości czynności jałowych.

Narzędzie przyjazne pracownikom

Dostępne z dowolnego urządzenia – tabletu, smartfona lub komputera. Dodatkowo możliwe jest logowanie za pomocą kodu QR oraz kodu kreskowego.

Integracje z systemami zewnętrznymi

Otwarty interfejs systemu zapewnia integrację z najpopularniejszymi programami kadrowo-płacowymi i magazynowymi - Unit4 Teta, Optima, Enova, SAP ERP, Qguar i inne.

Bezpieczne dane, bez ingerencji w infrastrukturę IT

Przemyślana architektura IT z zaporą DDOS, ISP Firewall i Malware Protection zapewnia 100% bezpieczeństwo danych. System nie ingeruje w infrastrukturę informatyczną Twojej organizacji.

Optymalizacja czasu pracy według Time Harmony

DANE, KTÓRE PRACUJĄ DLA CIEBIE

Project Management Timeline Instagram Post (1900 x 900 px) (1900 x 1500 px) (1900 x 1000 px) (1174 x 900 px) (1174 x 615 px)(1)

Zoptymalizowana praca i wzrost wydajności potwierdzone przez naszych Klientów!

Usarya Sp. z o.o.

Generowanie oszczędności i wzrost wydajności

System usprawnił szereg procesów planowania i rozliczania pracy, prowadząc do znacznych oszczędności i zwiększenia wydajności produkcji. To przemyślane, intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie.

Milena Wiśniewska,
Członkini Zarządu

Swedeponic Polska Sp. z o.o.

Integracja z systemami wewnętrznymi

System dostarczył szczegółowej wiedzy o przebiegu procesów produkcyjnych oraz tempie realizacji zleceń. To cenne narzędzie dostarczające informacji, które wykorzystujemy w codziennej pracy do realizacji bieżącej i planowania dalszej produkcji.

Mariusz Jankowski,
Specjalista ds. Kadr i Płac

Zintegrowane dane o czasie pracy i wydajności

Informacje zebrane z wewnętrznych systemów takich jak: WMS/ERP, bramki obrotowe, skanery, stacje robocze, czas pracy w zestawieniu z danymi o czynnościach pozasystemowych rejestrowanych na urządzeniach Time Harmony prezentowane są w jednym narzędziu, dostarczając pełnej wiedzy o czasie pracy, wykonywanych czynnościach (systemowych i pozasystemowych) oraz o wydajności.

Project Management Timeline Instagram Post (1900 x 900 px) (1900 x 1500 px) (1900 x 900 px) (1558 x 896 px)

Dołącz do firm, które przeniosły swoje procesy na wyższy poziom

Chcesz poszerzyć zakres danych poza to, co jest dostępne w systemach zarządzania magazynem (WMS), pozyskać dane o czynnosciach pozasystemowych i skonsolidować wszystkie dane o czasie pracy? Skontaktuj się z nami.