AUTOMATYZACJA PROCESÓW KADROWYCH

Pełne rozliczenie czasu pracy

System Time Harmony umożliwia pełne rozliczenie czasu pracy Twoich pracowników. Zautomatyzuj procesy kadrowe, eliminuj błędy w rozliczeniach i zyskaj pełną kontrolę nad zarządzaniem personelem. Oszczędzaj czas i zasoby. Sprawdź jak możemy zwiększyć efektywność Twojej firmy.

Zautomatyzuj proces rozliczania czasu pracy

System wylicza zarejestrowany i przepracowany czas Twoich pracowników, dostarczając danych o realizacji harmonogramu, wypracowanych nadgodzinach czy ewentualnym niedoczasie i nieobecnościach.

Dane o czasie pracy wysyłaj interfejesem

Oszczędzaj czas i zasoby. Komplet danych o przepracowanym czasie pracy może być wysyłany interfejsem do systemu kadrowo-płacowego lub pobrany ręcznie z systemu. Gotowe składniki do wyliczenia wynagrodzenia pracownika to duża oszczędność czasu i realne wsparcie działu kadr.

Zyskaj pewność zgodności z Prawem Pracy

Wyeliminuj błędy w rozliczeniu czasu pracy. System dostarczy precyzyjnego rozliczenia nadgodzin dobowych z dodatkiem +50% i + 100%, wyliczy godziny średniotygodniowe, godziny nocne i nieobecności.

Podsumowanie wszystkich parametrów o czasie pracy znajdziesz w jednym widoku

Podsumowanie wszystkich parametrów związanych z rozliczeniem czasu pracy pracownika, parametry umowy, okres rozliczeniowy, dodatki do wynagrodzenia znajdziesz w jednym widoku zyskując szybki wgląd w dane i możliwość sprawnej kontroli i planowania.

Find answers

Pełne rozliczenie czasu pracy - zobacz jakie przydatne funkcjonalności posiada nasz system

Time Harmony pozwala na zaokrąglanie oraz wygładzanie czasu pracy. Zaokrąglanie czasu pracy to ustawienie systemowe, dzięki któremu Administrator może zdefiniować liczbę minut, która zaokrąglać się będzie do pełnych 5, 10, 15 minut. Wygładzanie czasu pracy  to czas z przyjętymi marginesami czasowymi na przyjście, wyjście, spóźnienie do pracy.

Time Harmony nie tylko wylicza liczbę nadgodzin, przypisując im odpowiedni dodatek 50% lub 100% lecz również daje możliwość rozliczenia nadgodzin na wniosek pracownika lub pracodawcy.

Time Harmony daje możliwość systemowego ustawienia przerwy płatnej zgodnie z przyjętą polityką firmy. Przerwa płatna jest w takim przypadku wliczana w czas pracy pracownika, lecz wyodrębniona i widoczna w zestawieniach.

Time Harmony daje możliwość zdefiniowania o której godzinie zaczynają się godziny nocne oraz święta. System opracowany jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i na bieżąco aktualizowany do obowiązujących przepisów.

Time Harmony daje możliwość definiowania niedziel wolnych od pracy na dwa sposoby zgodnie z obowiązującymi interpretacjami przepisów w tym zakresie. Pierwsza z nich zakłada, że w każdym 4-tygodniowym okresie pracownik korzysta z jednej wolnej niedzieli, przy czym pierwsza przypada na początku (tzn. w pierwszym z 4 tygodni) a druga na końcu (tzn. w ostatnim z czterech tygodni). Druga interpretacja zakłada, że wolne niedziele powinny być planowane w określonym rytmie czyli co najmniej jedna wolna niedziela w każdym z czterech następujących po sobie tygodni.

Time Harmony daje możliwość planowania i rozliczania czasu pracy w dwóch najczęściej stosowanych w Polsce systemach czasu pracy, tj.  w systemie podstawowym i równoważnym.

Time Harmony daje możliwość rozliczenia dedykowanym wnioskiem pracy świadczonej w niedziele, święto i w dzień wolny od pracy z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy lub w inne dni wolne od pracy.