Mierzenie wydajności

Wyrównuj obciążenie pracą. Efektywnie planuj zasoby dzięki danym do optymalizacji pracy.

Pomiar i ocena to elementy Lean Management. System Time Harmony pozwala na pogłębioną analizę wydajności pracowników i efektywności procesów dając możliwość kontroli, wprowadzania korekty do wykonywanych zadań i efektywnego planowania obsady tak by monitorować przebieg procesów i realizację zleceń.

Pomiar i ocena są niezbędnymi elementami działań optymalizacyjnych

 • Normy i parametry do zmierzenia wydajności

  Każdą czynność można przeanalizować pod kątem liczby wytworzonych jednostek lub przekrojowo analizując wydajność zespołu godzina po godzinie. System daje możliwość zdefiniowania norm i parametrów do różnych procesów w ramach jednej operacji.

   

 • Szeroki wybór kategorii filtrowania danych

  Dane o wydajności dostępne są w odniesieniu do czynności, zespołów lub poszczególnych pracowników, lokalizacji czy kontrahenta.

   

 • Obiektywne dane do oceny

  Dane o wydajnościach to również element pomocny w procesie oceny i premiowania pracowników. Świadomość, iż wydajna, rzetelna praca zostanie obiektywnie zmierzona do element uprawomocnienia pracowników, niezbędny w nowoczesnym zarządzaniu w duchu lean management.

   

wydajnosc-procentowa_print-screenwydajnosc-nominalna_print-screen

Analityka, która pomaga, a nie komplikuje.
Co zyskujesz stawiając na mierzenie wydajności z Time Harmony?

Bez tytułu (500 x 500 px)(1)
 • Informację na temat produktywności pracowników w określonych czynnościach lub procesach.

 • Kontrola i ocena procesów pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy.

 • Ujednolicenie komunikacji i raportowania pomiędzy lokalizacjami oraz benchmark wyników poszczególnych hubów.

 • Dane o wydajnościach to element pomocny w procesie oceny i premiowania pracowników.

Zwiększaj efektywność pracy dzięki pełnemu kontekstowi i jasności co do sposobu wykonywania pracy

szkice (500 x 350 px)

Powielaj dobre praktyki

Porównuj i zestawiaj dane o wydajnościach poszczególnych zespołów tak by powielać dobre praktyki i w pełni wykorzystać potencjał wszystkich pracowników. Daj swoim pracownikom możliwość podnoszenia swoich kompetencji dzięki wiedzy opartej na danych.

Porównuj dane pomiędzy lokalizacjami

Śledź dane dotyczące tempa realizacji zleceń oraz wydajnosci zespołów w różnych lokalizacjach. Analizuj przyczyny i koryguj elementy procesów w lokalizacjach o niższych wydajnościach dzięki danym dostarczonym przez system.

Zyskaj pełną informację o wydajnościach z zachowaniem prywatności

Dzięki anonimizowanym danym wiedza na temat wydajności pracownika, tempie jego pracy i czasie czynności jest dostępna tylko dla samego pracownika oraz jego lidera. To możliwość podniesienia wskaźników pracy przy jednoczesnym zachowaniu poufności.

Mierzenie wydajności

PRZYKŁADOWE RAPORTY

Wydajność nominalna per jednostka

Sprawdzaj wydajność pracowników w kilku lokalizacjach jednocześnie pod kątem dowolnego parametru (np. liczby  opracowanych palet lub sztuk towaru)

Raport produktywności

Przeglądaj dane o wydajnościach w ramach projektu. Analizuj wydajności indywidualne i zespołowe w ramach określonych czynności

Pracownicy w czynnościach

Sprawdzaj wydajność pracownika w poszczególnych czynnościach i w odniesieniu do konkretnego projektu 

Monitoruj wydajność swojego zespołu, by generować dodatkową wartość przedsiębiorstwa.

wykres wydajność