Mierzenie wydajności

Wyrównuj obciążenie pracą. Efektywnie planuj zasoby dzięki danym do optymalizacji pracy.

Pomiar i ocena to elementy Lean Management. System Time Harmony pozwala na pogłębioną analizę wydajności pracowników i efektywności procesów dając możliwość kontroli, wprowadzania korekty do wykonywanych zadań i efektywnego planowania obsady tak by monitorować przebieg procesów i realizację zleceń.

Pomiar i ocena są niezbędnymi elementami działań optymalizacyjnych

 • Normy i parametry do zmierzenia wydajności

  Każdą czynność można przeanalizować pod kątem liczby wytworzonych jednostek lub przekrojowo analizując wydajność zespołu godzina po godzinie. System daje możliwość zdefiniowania norm i parametrów do różnych procesów w ramach jednej operacji.

   

 • Szeroki wybór kategorii filtrowania danych

  Dane o wydajności dostępne są w odniesieniu do czynności, zespołów lub poszczególnych pracowników, lokalizacji czy kontrahenta.

   

 • Obiektywne dane do oceny

  Dane o wydajnościach to również element pomocny w procesie oceny i premiowania pracowników. Świadomość, iż wydajna, rzetelna praca zostanie obiektywnie zmierzona do element uprawomocnienia pracowników, niezbędny w nowoczesnym zarządzaniu w duchu lean management.

   

wydajnosc-procentowa_print-screenwydajnosc-nominalna_print-screen

Analityka, która pomaga, a nie komplikuje.
Co zyskujesz stawiając na mierzenie wydajności z Time Harmony?

Bez tytułu (500 x 500 px)(1)
 • Informację na temat produktywności pracowników w określonych czynnościach lub procesach.

 • Kontrola i ocena procesów pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy.

 • Ujednolicenie komunikacji i raportowania pomiędzy lokalizacjami oraz benchmark wyników poszczególnych hubów.

 • Dane o wydajnościach to element pomocny w procesie oceny i premiowania pracowników.

Zwiększaj efektywność pracy dzięki pełnemu kontekstowi i jasności co do sposobu wykonywania pracy

szkice (500 x 350 px)

Powielaj dobre praktyki

Porównuj i zestawiaj dane o wydajnościach poszczególnych zespołów tak by powielać dobre praktyki i w pełni wykorzystać potencjał wszystkich pracowników. Daj swoim pracownikom możliwość podnoszenia swoich kompetencji dzięki wiedzy opartej na danych.

Porównuj dane pomiędzy lokalizacjami

Śledź dane dotyczące tempa realizacji zleceń oraz wydajnosci zespołów w różnych lokalizacjach. Analizuj przyczyny i koryguj elementy procesów w lokalizacjach o niższych wydajnościach dzięki danym dostarczonym przez system.

Zyskaj pełną informację o wydajnościach z zachowaniem prywatności

Dzięki anonimizowanym danym wiedza na temat wydajności pracownika, tempie jego pracy i czasie czynności jest dostępna tylko dla samego pracownika oraz jego lidera. To możliwość podniesienia wskaźników pracy przy jednoczesnym zachowaniu poufności.

Przykładowe raporty – mierzenie wydajności

Wydajność nominalna per jednostka

Sprawdzaj wydajność pracowników w kilku lokalizacjach jednocześnie pod kątem dowolnego parametru (np. liczby  opracowanych palet lub sztuk towaru)

Raport produktywności

Przeglądaj dane o wydajnościach w ramach projektu. Analizuj wydajności indywidualne i zespołowe w ramach określonych czynności

Pracownicy w czynnościach

Sprawdzaj wydajność pracownika w poszczególnych czynnościach i w odniesieniu do konkretnego projektu 

Monitoruj wydajność swojego zespołu, by generować dodatkową wartość przedsiębiorstwa.

wykres wydajność