Lean Management według Time Harmony

JEDNA PLATFORMA. DWA MODUŁY.

Kompleksowe rozwiązanie do optymalizacji czasu pracy

Proponujemy Ci optymalizację niewymagającą dużych nakładów finansowych, szybką w realizacji i przynoszącą wymierne korzyści w krótkim czasie.

Bez tytułu (1174 x 615 px)
Realne oszczędności Po krótkim okresie zwrotu z inwestycji system realnie wspiera generowanie oszczędności. Istotnie wzrasta wydajność dzięki monitorowaniu tempa pracy, kontroli przebiegu procesów, identyfikacji i eliminacji czynności jałowych oraz zwiększeniu samokontroli pracowników w zakresie czasu pracy.
Szybki zwrot z inwestycji Doświadczenia we współpracy z naszymi Klientami pokazują, że zwrot z inwestycji następuje w pierwszych miesiącach pracy z systemem dzięki zwiększonej samokontroli pracowników w zakresie punktualności i wydajności pracy oraz szybkim procesom optymalizacyjnym możliwym dzięki wiedzy dostarczonej przez system.
Szybkie wdrożenie Skonfigurowane, gotowe do pracy narzędzie otrzymujesz w ciągu 1-3 tygodni od podpisania umowy. Gwarantujemy doradztwo w zakresie funkcjonalności i działania systemu oraz dostosowane raportowanie i widoczność czynności dla stanowiska i urządzenia.
Niezależność od infrastruktury IT Otrzymujesz system nieingerujący w infrastrukturę IT Twojej organizacji, gotowy do działania z poziomu przeglądarki internetowej w którym urządzenia komunikują się poprzez sieć LAN, WiFi lub technologię GSM.
Integracje Otwarty i standardowy interfejs naszego systemu pozwala na łatwą konfigurację z programem kadrowo-płacowym, magazynowym czy produkcyjnym, wykorzystywanym w Twojej firmie.

Poznaj nasze scenariusze wdrożeń

ELASTYCZNE SCENARIUSZE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB BIZNESOWYCH

Potrzebujesz systemu do elektronicznej rejestracji czasu pracy? A może brakuje Ci narzędzia do mierzenia czynności i wydajności? Może jednak zdecydujesz o wdrożeniu obu modułów aby wykorzystać w pełni możliwości systemu?

W każdym przypadku mamy rozwiązanie. Nasz system możesz wdrażać modułowo.

 

Wdrożenie modułu RCP

Automatyzacja procesu rejestracji i rozliczania czasu pracy

 • Ewidencja czasu pracy
 • Harmonogramowanie
 • Liczniki obecności
 • Pełne rozliczenie czasu pracy

Wdrożenie modułu Ewidencja Czynności

Mierzenie czynności i określanie wydajności pracowników. Kontrola procesów.

 • Dane o czasie wykonywanych czynności
 • Dane o wydajności pracowników
 • Nadzór nad procesem produkcyjnym
 • Dane do oceny i premiowania pracowników

Wdrożenie modułu RCP oraz Ewidencja Czynności

Pełny wgląd w czas pracy. Mierzenie czynności, wydajności i czasów jałowych.

 • Pełna ewidencja czasu pracy i jego rozliczenie
 • Harmonogramowanie
 • Dane o czasie wykonywanych czynności
 • Mierzenie wydajności pracowników
 • Identyfikacja bezproduktywnego czasu jałowego

Poznaj nasz proces działania

Spotkanie

Podczas pierwszego spotkania zaprezentujemy główne funkcjonalności i doradzimy czy i jak system może pomóc Twojej firmie. W przypadku zainteresowania po spotkaniu wyślemy dostosowaną ofertę. Kolejne kroki będą zależały od gotowości do przeprowadzenia testów i sprawdzenia możliwości systemu w praktyce.

Dostosowanie systemu

Na tym etapie dostosujemy system do specyfiki Twojej organizacji, tak aby podczas testów uzyskać pełne rozliczenia czasu pracy pracowników oraz skorzystać z wszystkich funkcjonalności pozwalających na ewidencję wykonywanych czynności. Kolejnym krokiem będą testy, które przeprowadzamy na życzenie Klienta po to by sprawdzić jak system sprawdza się w jego organizacji, tak by dać możliwość oceny korzyści płynących z wdrożenia.

Testy

Etap testów obejmuje montaż urządzeń testowych w docelowej lokalizacji oraz przeszkolenie pracowników. Na tym etapie wspólnie z Klientem sprawdzamy działanie systemu i ustalamy finalny zakres funkcjonalności. Jesteśmy do pełnej dyspozycji odpowiadając na pytania, doradzając w zakresie funkcjonalności i pełnych możliwości systemu.

Finalna konfiguracja

Po zakończonych testach następuje etap wprowadzania finalnych, uzgodnionych z Klientem zmian. Na tym etapie służymy wsparciem w pełnej konfiguracji systemu, wczytaniu pełnej listy pracowników, zaprogramowaniu kart dostępowych. Montujemy pozostałe urządzenia i prowadzimy dodatkowe szkolenia. System jest gotowy do pracy w ciągu 1-3 tygodni od wdrożenia.

Ciągła ocena i poprawa procesów

KONTROLA PROCESÓW. WYRÓWNANIE OBCIĄŻENIA PRACĄ. OPTYMALIZACJA.

Przesłanie Kaizen głosi, że „żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów funkcjonowania firmy”.

Analiza czasu pracy, wszystkich wykonywanych czynności i wydajności to baza do optymalizacji procesów, eliminacji marnotrawstw i budowania przewagi konkurencyjnej. Ponieważ każde działanie w ramach procesu powinno dodawać wartości oczekiwanej przez Klienta.

Pełnych danych o czasie pracy, czasie trwania czynności i wydajności pracowników dostarcza system Time Harmony.