Ewidencja czynności Jedno miejsce scentralizowanych danych o czasie pracy i wydajności on-line

Przeglądanie wielu baz danych jest czasochłonne i nieefektywne. Moduł Ewidencja Czynności, w ramach systemu Time Harmony, pozwala na weryfikację wydajności, czasu wykonywanych czynności oraz identyfikację marnotrawstw. System wysyła raporty na wskazane adresy e-mail, dostarczając menedżerom aktualne dane o przebiegu procesów oraz dane do analizy i optymalizacji.

ewidencja czynności

Poznaj główne funkcjonalności modułu Ewidencja Czynności

Mierzenie czasu trwania czynności

Informacja o czasie trwania wykonywanych czynności. Dane przesyłane online dają możliwość reagowania na przebieg toczących się procesów. Zyskujesz pełny wgląd w pracę swojego zespołu godzina po godzinie i możesz monitorować tempo realizacji zleceń w czasie rzeczywistym.

Mierzenie wydajności pracowników

Mierz wszystkie czynności pod kątem wydajności z możliwością dostosowania standardów i parametrów. W zależności od potrzeb dane dotyczące wydajności są wyświetlane w procentach lub w wartościach nominalnych. Oferujemy szeroki zakres filtrowania danych, dzięki czemu szybko dotrzesz do precyzyjnych danych.

Mierzenie czynności pozasystemowych

Uzyskaj informacje o czasie trwania czynności pozasystemowych, które nie są dostarczane przez standardowe systemy WMS i ERP. Pozwoli Ci to obliczyć pełną wydajność i dostarczy informacji o czasie bezproduktywnych czynności jałowych. Optymalizacja czasu czynności pozasystemowych przełoży się na realne zyski.

Narzędzie stworzone w oparciu o doświadczenie. Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie Ci przyniesie.

Centralizacja danych

Dzięki integracji z systemami magazynowymi i produkcyjnymi zagregowane informacje z systemów Klienta oraz dane o czynnościach deklarowanych na urządzeniach Time Harmony dostępne są w jednym miejscu w systemie.

Raportowanie online

Raporty na bazie danych w czasie rzeczywistym lub zestawienia historyczne. Dane online pozwalają reagować na sytuację w procesie produkcyjnym, dając podstawę do szybkich decyzji. Możliwość eksportu danych do innych formatów, w tym .xls oraz Power BI.

Wiele lokalizacji

Poprawa komunikacji i ujednolicenie procesów między oddziałami dzięki danym dostępnym w jednym narzędziu. Porównanie danych o wydajności pomiędzy lokalizacjami.

Kontrola przebiegu procesów

Informacja o liczbie pracowników w procesie, wydajności łącznej i indywidualnej oraz o przekroczeniu założonego czasu czynności. Dashboard usytuowany w widocznym miejscu na hali produkcyjnej czy magazynowej pozwoli pracownikom na kontrolę swojej pracy i pomoże w utrzymaniu właściwego tempa pracy.

ewidencja czynności wykres

Poradnik przedsiębiorcy

Dowiedz się więcej na temat praktycznych zastosowań modułu Ewidencja Czynności i korzyści jakie niesie przedsiębiorcom mierzenie czasu czynności i wydajności pracowników

Projekt bez nazwy(10)
Ewidencja czynności

Korzyści z wdrożenia Labour Management System

Mimo postępującej automatyzacji kapitał ludzki to wciąż największy potencjał. Kluczowe jest zatem jak najlepsze wykorzystanie czasu pracy zatrudnionej kadry.

Projekt bez nazwy(11)
Ewidencja czynności

Dlaczego warto mierzyć wydajność?

My znaleźliśmy aż 10 powodów, dla których warto mierzyć wydajność. A korzyści są obopólne - dla pracodawcy i pracowników. Zobacz sam!

Projekt bez nazwy(9)
Ewidencja czynności

Redukcja Czynności Bezproduktywnych

Zobacz jakie oszczędności może przynieść redukcja czynności bezproduktywnych na przykładzie naszego Klienta.

Zobacz jakiej wiedzy o czasie pracy dostarczy Twojej firmie Time Harmony

Czynności systemowe są rejestrowane w wewnętrznym systemie Klienta przy użyciu skanera lub innej stacji roboczej. Czynności systemowe są transferowane interfejsem do Time Harmony, by w naszym systemie dzięki określeniu norm i parametrów wyliczyć czas ich trwania i wydajność pracowników w tych czynnościach. W połączeniu z informacją o czynnościach pozasystemowych zmierzonych na urządzeniach Time Harmony osoby zarządzające otrzymują komplet danych na temat czasu wszystkich czynności i pełną informację o wydajności pracowników.

Czynności pozasystemowe to te wykonywane poza systemem wewnętrznym klienta (WMS/ERP). Część czynności pozasystemowych jest wykonywana w ramach procesu. Są to czynności pozasystemowe – procesowe. Te czynności są niezbędne dla procesu, jednak zazwyczaj nie są mierzone. Time Harmony mierzy je, po to by dać jak najpełniejszą informację o przebiegu procesów oraz czynnościach wykonywanych przez pracownika. Oddzielną grupę stanowią bezproduktywne czynności jałowe. Warto je zidentyfikować, zmierzyć i w ramach optymalizacji procesów dążyć do ich redukcji, ponieważ nie mają one wartości dodanej dla procesu.

Informacje o czasie trwania czynności systemowych są przesyłane do systemu Time Harmony za pomocą interfejsu. Time Harmony prezentuje dane o czasie trwania czynności w zestawieniu z wydajnością pracownika/zespołu lub procesu wraz z zestawieniem czynności pozasystemowych w odniesieniu do wybranych parametrów i kategorii.

Czynności pozasystemowe są deklarowane przez pracowników na urządzeniach Time Harmony, w aplikacji osobistej lub przez panel webowy. Proces rejestracji czynności jest prosty i intuicyjny. Dobrze zdefiniowane drzewo czynności pozwala na szybką rejestrację wykonywanej pracy. Time Harmony wylicza czas zarejestrowanych czynności pozasystemowych z uwzględnieniem przypisanych norm i parametrów. Czynności pozasystemowe to istotny element czasu pracownika - mogą stanowić nawet do 30% łącznego czasu pracy pracownika. Warto więc postawić na narzędzie, które pomoże zarządzić tym obszarem.

Dużym atutem systemu Time Harmony jest centralizacja danych. Czynności systemowe i pozasystemowe, dane o czasie pracy i wydajnościach zebrane z różnych źródeł są prezentowane w jednym narzędziu w postaci raportów i dashboardów. Dane o wydajnościach w ujęciu nominalnym i procentowym a także o podziale obowiązków (w jakich czynnościach są pracownicy) oraz tempie pracy prezentowane są w czasie rzeczywistym pozwalając na reakcję tu i teraz.

Time Harmony jest uzupełnieniem danych dostarczanych przez system WMS. Time Harmony rejestruje czynności pozasystemowe, dostarczając osobom zarządzającym informację w jakie czynności zaangażowany jest pracownik pomiędzy kolejnymi czynnościami skanerowymi. Informacja o czynnościach systemowych jest wysyłana z systemu WMS automatycznym interfejsem. Dzięki temu Time Harmony prezentuje pełny obraz czynności wykonywanych przez pracowników w ciągu dnia pracy. Dzięki zdefiniowaniu norm i parametrów system Time Harmony wylicza wydajności, prezentując je na bieżąco w czasie rzeczywistym.

Znaczna część informacji jest generowana w systemie automatycznie, dzięki czemu pracownik nie musi mieć wielu interakcji z systemem. Przykładem automatyzacji jest połączenie systemu z bramkami obrotowymi. Samo przejście przez bramkę generuje informację i otwiera kartę pracy. Po kilku minutach wpada od systemu informacja o pierwszej czynności skanerowej. Time Harmony wylicza automatycznie ile trwało przygotowanie do pracy, czyli czas pomiędzy przyjściem do pracy i podjęciem pracy. Analogicznie wyliczany jest czas przygotowania do pracy po powrocie z przerwy. Ostateczne wyjście przez bramkę obrotową zamyka kartę pracy pracownika.

Uniwersalny interfejs pozwala na eksport danych do zewnętrznych systemów raportowych, jak na przykład Power BI. To narzędzie o dużych mocach obliczeniowych, w którym możliwe jest budowanie własnych raportów i zestawianie danych przesyłanych z Time Harmony.

Time Harmony to jedno miejsce scentralizowanych danych, które pozwalają na weryfikacje wydajności, czasu wykonywanych czynności, identyfikację marnotrawstw oraz ocenę pracownika na podstawie obiektywnych danych.

Tak, system wysyła raporty na wskazane adresy e-mail dostarczając osobom zarządzającym bieżących danych o przebiegu procesów oraz danych do przeprowadzenia analiz i optymalizacji.