Mierzenie wydajności pracowników - zobacz 10 powodów dlaczego warto to robić

01/17/2024

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, efektywność i wydajność pracowników są kluczowymi elementami sukcesu każdej organizacji. Jednym ze skutecznych narzędzi, które wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi, jest systematyczne mierzenie wydajności pracowników.

Organizacje, które aktywnie monitorują wydajność, mogą dostosować strategie biznesowe, identyfikować obszary wymagające szkoleń i skutecznie kontrolować swoje procesy operacyjne.

Co ważne, mierzenie wydajności pracowników przynosi korzyści nie tylko zatrudniającym ich przedsiębiorcom lecz również samym pracownikom. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

A więc, jakie korzyści przynosi mierzenie wydajności pracowników?

Poniżej przedstawiamy 10 powodów, dlaczego warto mierzyć wydajność pracowników i inwestować w procesy monitorowania pracy zespołu.

1. Zwiększenie Efektywności Operacyjnej: Monitorowanie wydajności pozwala zidentyfikować obszary, które wymagają wprowadzenia działań naprawczych. Dzięki temu można zoptymalizować procesy operacyjne, co przekłada się na większą efektywność całej firmy.

2. Optymalne Planowanie Pracy: Pomiar wydajności pozwala na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez dostosowanie ilości pracowników do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zleceń. To wymierne dane do optymalnego planowania pracy do obsługi zmieniającego się wolumenu.

3. Szybkie Reagowanie na Przebieg Procesów: Dzięki bieżącemu monitorowaniu pracy, kierownictwo może szybko reagować na ewentualne problemy w procesie, dokonywać niezbędnych przesunięć między zespołami, tak by zapewnić ciągłość procesu i terminowe wykonanie zleceń.

4. Motywacja Pracowników: Świadomość, że ich praca jest monitorowana, motywuje pracowników do większego zaangażowania i skupienia. To również bezpośrednie przełożenie na wzrost świadomości pracowników w zakresie punktualności i wykorzystania przerw.

5. Indywidualny Rozwój Pracowników: Mierzenie wydajności pozwala identyfikować mocne strony i obszary do poprawy dla poszczególnych pracowników. To z kolei umożliwia dostosowanie programów szkoleniowych do indywidualnych potrzeb rozwojowych.

6. Sprawiedliwa Ocena: Systematyczne monitorowanie wydajności dostarcza rzetelnych, obiektywnych danych, które można uwzględnić przy ocenie pracownika. Wymierne, obiektywne dane zarejestrowane przez system mogą zostać uwzględnione w procesie premiowania, dając pracownikom poczucie sprawiedliwości i sprawstwa a tym samym zwiększając motywację pracowników.

7. Rozwój Kultury Organizacyjnej: Systematyczna ocena pracy pracowników wpływa na kształtowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, gdzie osiągnięcia są doceniane, a wszelkie wyzwania traktowane jako szansa do rozwoju.

8. Powielanie Dobrych Praktyk: porównywanie i zestawianie dane o wydajnościach poszczególnych zespołów czy lokalizacji tak by powielać dobre praktyki i w pełni wykorzystać potencjał wszystkich pracowników.

9. Identyfikacja Potencjalnych Liderów: Analiza wyników wydajności pozwala zidentyfikować osoby o dużym potencjale. To cenne informacje dla procesu rozwoju kadr i planowania ścieżki zawodowej i sukcesji.

10. Optymalizacja Zasobów Finansowych: Mierzenie wydajności pozwala zidentyfikować obszary, w których zasoby finansowe są wykorzystywane niewłaściwie. Optymalizacja tych zasobów przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy.

laptop-ec-bez-tla

Optymalizuj
czas pracy i wydajność swojego zespołu!

 

Mierzenie wydajności pracowników w Time Harmony

Moduł Ewidencja Czynności w ramach systemu operacyjnego Time Harmony mierzy czas wszystkich wykonywanych czynności oraz na podstawie przypisanych tym czynnościom norm i parametrów wylicza wydajność pracowników. Dane o wydajności są dostępne w odniesieniu do poszczególnych pracowników, zespołów czy lokalizacji lub parametru.

Zobacz jakie raporty z danymi o wydajnościach pracowników są dostępne w Time Harmony.

Co niezmiernie istotne, dzięki zanonimizowanym danym wiedza na temat wydajności pracownika, tempie jego pracy i czasie czynności jest dostępna tylko dla samego pracownika oraz jego lidera. Daje to pracownikom kontrolę nad swoim tempem pracy i możliwość podniesienia wskaźników pracy przy jednoczesnym zachowaniu poufności.

Porównywanie danych o wydajnościach pomiędzy lokalizacjami

Time Harmony daje możliwość śledzenia danych dotyczących tempa realizacji zleceń oraz wydajności zespołów w różnych lokalizacjach dostarczając wiedzy do analizy przyczyn i korygowania elementów procesów w lokalizacjach o niższych wydajnościach.

Planowanie pracy na podstawie danych o wydajnościach

Dzięki zastosowaniu filtrów i szerokich możliwości granulacji danych Time Harmony jest narzędziem do planowania pracy i śledzenia jej przebiegu na poziomie jednej lub wielu lokalizacji również na poziomie globalnym. To ujednolicona komunikacja i raportowanie znacząco wspierające zarządzanie procesami operacyjnymi.

Dane o wydajnościach dostarczane przez Time Harmony to nieocenione źródło wiedzy pomocne przy planowaniu obsady do realizacji zleceń. Na podstawie danych o wydajnościach osoby zarządzające pracą mogą dostosować obsadę poszczególnych zmian tak by terminowo obsłużyć zmieniający się wolumen.

Zachęcamy do przeczytania naszych case studies, w których opisujemy jakie zastosowanie znalazła funkcjonalność mierzenia wydajności pracowników w firmach naszych Klientów operujących w branżach logistyczno-magazynowej i produkcyjnej.

 

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone