Raporty Time Harmony

Zbieraj dane i analizuj informacje o czasie pracy, wykonywanych czynnościach  wydajności pracowników

Raporty Time Harmony to pełne dane o czasie pracy, wykonywanych czynnościach i wydajności pracowników. Zobacz dostępne raporty dla modułów Rejestracja Czasu Pracy i Ewidencja Czynności.

Wykorzystuj w pełni  potencjał swojego zespołu by zwiększać wartość przedsiębiorstwa. Precyzyjne dane masz na wyciągnięcie ręki.

Zobacz jakie dane możesz pobrać z naszych raportów

 

Raporty Time Harmony

Moduł Rejestracja Czasu Pracy

Raport Lista obecności

  • Sprawdzaj obecność pracowników. Dane możesz filtrować po różnych kategoriach: lokalizacja, dział, stanowisko. W razie potrzeby raport może zawierać dane pracowników archiwalnych.

Raport Wykorzystanie absencji

  • Sprawdź historię nieobecności pracowników. Wykorzystane urlopy, limity urlopowe i inne typy nieobecności zebrane są w jednym miejscu.

Raport Czas pracy pracownika

  • Sprawdzaj wejścia i wyjścia z pracy w danym dniu. Dodatkowo otrzymasz podsumowanie przepracowanego czasu, informację o nadgodzinach i nieobecnościach jak również o pracy w godzinach nocnych.

Raport kosztowy

  • Zatrudniasz pracowników na zlecenie? Wykonaj prosty raport z podsumowaniem kosztów pracy na podstawie przepracowanego czasu.

Raporty Time Harmony

Moduł Ewidencja Czynności

Raport Ilość w przedziałach godzinowych

  • Sprawdź ilość wykonanych jednostek w ramach wybranej czynności w ujęciu godzinowym

Raport Pracownicy w czynnościach

  • Generuj raport z danymi o tym w jakie czynności zaangażowani są Twoi pracownicy. Raport pokaże czas czynności, ilość wykonanych jednostek i projekt w ramach którego wykonywane są czynności.

Raport Wydajność nominalna per jednostka

  • Sprawdzaj wydajność pracowników w kilku lokalizacjach jednocześnie pod kątem dowolnego parametru (np. liczby opracowanych palet lub sztuk towaru)

Raport Produktywność pracowników

  • Przeglądaj dane o wydajnościach w ramach projektu. Analizuj wydajności indywidualne i zespołowe w ramach określonych czynności

Raport Czas brutto netto

  • Sprawdź jak dużo czasu pracownicy poświęcają na czynności pozasystemowe i zbadaj co jest przyczyną przekroczenia założonej normy. Granulacja danych pozwala na dokładne sprawdzenie, które czynności zajmują więcej czasu niż powinny.

Raport Porównanie kategorii czynności

  • Sprawdzaj czas trwania określonych grup czynności pozasystemowych w łącznym czasie pracy Twojego zespołu w odniesieniu do zdefiniowanych kategorii.