Twórz harmonogramy pracy online

Efektywnie zarządzaj pracą zespołu. Planuj harmonogramy pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy. Szybko, wygodnie i zgodnie z Prawem Pracy.

AUTOMATYZUJ PROCESY

Generuj harmonogramy pracy automatycznie

Planer pracy online

Wyeliminuj papierologię i planuj pracę w narzędziu online. System automatycznie uwzględni dni wolne, urlopy, niedziele i święta oraz wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

Zgodność z Prawem Pracy

System zweryfikuje harmonogram pod kątem Prawa Pracy i powiadomi Cię o ewentualnych niezgodnościach.

Efektywność i organizacja

Kilkoma kliknięciami planuj pracę całego zespołu. Oszczędzaj swój czas na zadania ważne dla Twojego biznesu.

Potrzebujesz wydruku?

Gotowy harmonogram pracy możesz pobrać do Excela i wydrukować w razie potrzeby aby przekazać swoim pracownikom.

informacja-o-niezgodnościach

ALERTY I POWIADOMIENIA

System sprawdzi za Ciebie zgodność harmonogramu z Prawem Pracy i powiadomi Cię o:

 • niewłaściwie zaplanowanej liczbie godzin w stosunku do okresu rozliczeniowego

 • konieczności zaplanowania co 4 niedzieli wolnej od pracy

 • braku 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego

 • braku 11 godzinnego odpoczynku pomiędzy dobami pracowniczymi

Find answers

Co musisz wiedzieć o tworzeniu harmonogramów pracy?

Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika o zaplanowanym dla niego harmonogramie pracy z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem (Art. 129 § 3)

 • Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Wymiar czasu pracy przypadający na dany okres rozliczeniowy
 • Dobę pracowniczą
 • Odpoczynek dobowy
 • Odpoczynek tygodniowy
 • 5-dniowy tydzień pracy
 • Wolną niedzielę przynajmniej raz na 4 tygodnie 
 • Dni wolne od pracy
 • Urlopy pracownicze

To z jakim wyprzedzeniem pracodawca może zmienić ustalony i zakomunikowany pracownikowi harmonogram pracy powinno zostać ustalone w wewnętrznym regulaminie firmy. Zmiana grafiku bez wiedzy pracownika jest niedopuszczalna. Natomiast kwestia, czy zmiana godzin pracy wymaga akceptacji pracownika, pozostaje nierozwiązana przez Kodeks Pracy.

Jeżeli informacja o rozkładzie czasu pracy została zawarta w umowie o pracę, pracodawca jest zwolniony z obowiązku sporządzania harmonogramu czasu pracy dla tego pracownika.