W każdej organizacji część czasu pracowników mija na bezproduktywnych czynnościach, nie dodających wartości biznesowi. Czynności tych nie da się wyeliminować całkowicie. Jednakże, możliwa jest redukcja czynności bezproduktywnych dzięki wiedzy na temat ich rodzaju i określeniu w których elementach procesu występują.

Po to by móc optymalizować procesy trzeba dokładnie zrozumieć ile czasu pracownicy poświęcają na poszczególne czynności a w tym celu należy je zmierzyć. Jednak aby zyskać pełną wiedzę koniecznym jest zmierzenie wszystkich czynności, które pracownik wykonuje w ramach swoich obowiązków.

Większość systemów magazynowych mierzy tylko czynności systemowe, czyli te rejestrowane przez pracownika za pomocą skanera. Podczas gdy około 30% czasu pracy zajmują czynności pozasystemowe.

Właśnie ten rodzaj czynności to duży obszar do optymalizacji, a często osoby nadzorujące pracą zespołu nie mają dokładnej wiedzy co dokładnie robią pracownicy poza systemem lub ile czasu zajmują im czynności nie rejestrowane na skanerze.

Jak mierzymy czynności pozasystemowe?

Time Harmony daje możliwość rejestrowania czynności pozasystemowych na dedykowanych urządzeniach. Dane skanerowe przesyłane są do systemu interfejsem a czynności pozasystemowe mierzone są na urządzeniach Time Harmony.

System centralizuje wszystkie dane na temat czynności systemowych i pozasystemowych i pokazuje je w zintegrowanej formie w postaci dashboardów i raportów.

Na czynności pozasystemowe składają się czynności procesowe (produktywne), czyli takie które choć nie mierzone przez WMS, są niezbędną częścią procesu. Zaliczymy tu na przykład prace porządkowe, składanie czy oklejanie kartonów, prace na polu odkładczym. Natomiast czynności pozasystemowe bezproduktywne to na przykład przerwa czy przygotowanie do pracy po powrocie z przerwy lub po zarejestrowaniu przyjścia do pracy.

Przystępując do wdrożenia systemu w firmach naszych Klientów przypisujemy czynnościom określone kategorie: systemowe, pozasystemowe, normowane, nienormowane, procesowe czy pozasystemowe-bezproduktywne. Dokładna nomenklatura zależy od specyfiki przedsiębiorstwa czy też przyjętego w firmie Klienta nazewnictwa.

System wyliczy procentowy udział każdej czynności w łącznym czasie pracy. Idąc dalej kolejne raporty pokażą jaka jest proporcja wybranej czynności do czasu wszystkich czynności wykonywanych przez pracownika.

Zobacz jakie raporty z danymi na temat czynności pozasystemowych dostępne są w naszym systemie.

Wymierne dane na temat wszystkich aktywności pracownika zebrane w postaci raportów złożą się na pełny obraz czasu pracy. Wspomniane wcześniej: długość przerw, czas przeznaczony na przygotowanie do pracy, czas podjęcia kolejnej czynności to obszary, którym warto przyjrzeć się bliżej i których optymalizacja przynosi szybkie mierzalne efekty.

Dodatkowo zebrane dane można porównywać pomiędzy lokalizacjami by korygować procesy czerpiąc z dobrych praktyk w oparciu o dane z systemu.

Jakie oszczędności daje redukcja czynności bezproduktywnych?

Jeden z naszych Klientów, posiadający sieć centrów logistyczno-magazynowych zadeklarował spadek pozasystemowych czynności bezproduktywnych z poziomu ok. 20% w pierwszym miesiącu pracy z systemem do poziomu ok. 2% w czwartym miesiącu od wdrożenia Time Harmony.

Przyjmując, że wynagrodzenie pracownika magazynowego oscyluje na poziomie około 4820 zł brutto/miesiąc (na podstawie badań z grudnia 2023 roku przeprowadzonych przez Wynagrodzenia.pl), to firma zatrudniająca 1000 pracowników magazynowych redukując poziom czynności bezproduktywnych o 20% zaoszczędzi ponad 3.5 mln PLN na przestrzeni 3-4 miesięcy.

Redukcja czynności bezproduktywnych - podsumowanie

Przedstawiony przykład wskazuje jak duże oszczędności może przynieść optymalizacja, której podstawą są rzetelne dane systemowe na temat wykonywanych czynności. W trakcie naszej wieloletniej współpracy z Klientami – operatorami dużych centrów logistyczno – magazynowych tego rodzaju feedback dostajemy bardzo często.

Na oszczędności deklarowane przez Klientów składa się szereg aspektów, wynikających z pracy z systemem: poprawa organizacji pracy, ujednolicenie procesów, zwiększona samokontrola w zakresie punktualności oraz wykorzystania przerw, wzrost wydajności oraz właśnie redukcja czynności bezproduktywnych możliwa dzięki mierzeniu czynności pozasystemowych.

Time Harmony to kompleksowe podejście do organizacji i mierzenia wykonywanej pracy.

laptop-ec-bez-tla

Optymalizuj
czas pracy i wydajność swojego zespołu!

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone