Efektywne zarządzanie czasem w zespole jest kluczową umiejętnością, która przyczynia się do zwiększenia produktywności oraz tworzenia przewagi konkurencyjnej. Aby skutecznie mierzyć czas wykonywanych czynności, niezbędne jest posiadanie odpowiednio zaprojektowanego narzędzia. Stworzenie takiego systemu wymaga praktycznej wiedzy opartej na doświadczeniu, obejmującej zrozumienie przebiegu procesów oraz identyfikację obszarów, gdzie czas może być tracony.

Efektywne zarządzanie czasem w zespole dzięki efektywnym narzędziom

Korzyści z zastosowania narzędzia do zarządzania czasem w zespole są liczne. Inwestując w narzędzie do pomiaru czasu wykonywanych czynności i efektywności pracowników, firma zapewnia sobie:

  1. Pełny obraz przebiegu procesów: Narzędzie umożliwia uzyskanie kompletnego zrozumienia tego, jakie czynności są wykonywane w ramach procesów, co pozwala lepiej zrozumieć i optymalizować ich przebieg.
  2. Lepszą organizację pracy: Pozwala na skuteczniejsze planowanie i koordynację działań zespołu, eliminując nadmierny nakład czasowy na nieistotne zadania.
  3. Efektywny rozdział obowiązków: Narzędzie umożliwia zidentyfikowanie obszarów, w których zadania mogą być bardziej równomiernie rozdzielane, co przyczynia się do efektywniejszej pracy.
  4. Możliwość wyeliminowania czynności nie dodających wartości: Dzięki analizie czasu wykonywanych czynności można identyfikować i eliminować zbędne działania, które nie przynoszą dodatkowej wartości w ramach procesu.
  5. Wzrost samokontroli i wydajności pracowników: Pracownicy, mając świadomość monitorowania czasu, zwiększają swoją samokontrolę, co przekłada się na wzrost ogólnej wydajności.
  6. Zwiększoną motywację pracowników: Mierzenie pracy i wyników pozwala na obiektywną ocenę osiągnięć, co może wpływać na motywację pracowników do efektywniejszego wykonywania obowiązków.

 

Time Harmony -  system oparty na doświadczeniu

Time Harmony, nasz system rejestracji czasu pracy i mierzenia czynności, to narzędzie oparte na praktycznym doświadczeniu. Stworzone przez profesjonalistów z branży logistycznej, uwzględnia potrzeby zarówno kadry zarządzającej, jak i kierowników i pracowników magazynowych. Dzięki temu narzędziu, które jest efektem lat pracy wśród różnych szczebli organizacyjnych, firma zyskuje kompleksowe dane do zarządzania czasem pracy zespołu.

Time Harmony pozwala mierzyć wszelkie rodzaje czynności, w tym te pozasystemowe, które często stanowią istotny procent ogólnego czasu pracy, lecz są niewidoczne dla standardowych systemów WMS.

Dzięki temu, firma może skutecznie zarządzać i optymalizować czas pracy, przyczyniając się do generowania dodatkowej wartości dla przedsiębiorstwa.

Efektywne zarządzanie czasem pracy a redukcja nadgodzin

Efektywne zarządzanie czasem w zespole przy użyciu Time Harmony, nie tylko przyczynia się do zwiększenia produktywności i generowania przewagi konkurencyjnej, lecz także stanowi kluczową strategię redukcji kosztów dla przedsiębiorstwa. Dzięki dokładnemu monitorowaniu czasu pracy, narzędzie to umożliwia identyfikację obszarów, w których nadmiar godzin pracy może być zredukowany. Dzięki temu możliwe staje się obsłużenie zmieniającego się wolumenu i ograniczenie potrzeby nadgodzin. Takie podejście nie tylko poprawia bilans pracy zespołu, ale również przekłada się na realne oszczędności finansowe dla firmy.

Zobacz możliwości naszego modułu Ewidencja czynności, który umożliwia zmierzenie wydajności pracowników oraz  wszystkich wykonywanych czynności, z uwzględnieniem czynności pozasystemowych.

laptop-ec-bez-tla

Optymalizuj
czas pracy i wydajność swojego zespołu!

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone