Roadmapa

Stale pracujemy nad rozwojem naszego systemu


Nowe pomysły na rozwój systemu rodzą się na bieżąco. Są efektem bliskiej współpracy z Klientami bądź wynikają z konieczności dostosowania systemu do nowych branż, w które wkraczamy oraz ekspansji do kolejnych krajów.

Poznaj plany rozwoju naszego systemu w kolejnych kwartałach
Roadmapa_moduł Organizacja

Q4 2023

Przebudowa modułu Organizacja

Dostosujemy moduł Organizacja do wersji 2.0., zmienimy User Interface, dokonamy zmian w teczce pracownika.

Roadmapa_przebudowa EC

Q4 2023

Przebudowa modułu Ewidencja Czynności

Twają prace nad nowym User Interfacem. Dodamy nowe powiadomienia, skupimy się na grupowaniu i agregowaniu czynności, usystematyzujemy raporty i drzewo czynności. Wprowadzimy wspólną linię czasu tak by dane o czasie pracy zapisywały się jednocześnie w obu modułach.

Roadmapa_portal pracownika

Q1 2024

Portal pracownika

Miejsce dedykowane pracownikom, zapewniające dostęp do informacji o szkoleniach, badaniach lekarskich, grafikach, limitach urlopowych z możliwością wystawienia wniosków urlopowych. Dostęp poprzez aplikację na Android i iOS.

Roadmapa_portal pracodawcy

Kolejne kwartały

Portal pracodawcy

Funkcjonalność, z której skorzystają agencje pracy pozwoli na zarządzanie pracownikami zewnętrznymi, dostarczy informacji o konieczności uzupełnienia zasobów pod konkretne zlecenia, dostarczy informacji o ocenie i wydajności pracowników.

Roadmapa_sezonowość

Kolejne kwartały

Monitorowanie sezonowości

Agregacja danych pozwalająca na przeprowadzenie analizy czasookresów pod kątem planowania zasobów.

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone