Czynności pozasystemowe to istotny element czasu pracy pracownika. Na bazie naszego doświadczenia w pracy z Klientami szacujemy, że mogą stanowić one nawet do 30% łącznego czasu pracy. W dobie rosnących kosztów pracy warto więc przyjrzeć się temu obszarowi by poszukać tu pola do wygenerowania  oszczędności.

W tym celu doradzamy naszym Klientom aby czynności pozasystemowe  zidentyfikować, zmierzyć i ocenić ich przydatność by w ramach optymalizacji procesów dążyć do redukcji tych z nich, które nie mają wartości dodanej dla procesu.

W poniższym artykule przybliżymy Ci naszą definicję czynności pozasystemowych, wyjaśnimy jak je dzielimy i odpowiemy na pytanie czy da się zredukować wszystkie czynności pozasystemowe.

A zatem:

Czym są czynności pozasystemowe?

Czynności pozasystemowe to te wykonywane poza systemem wewnętrznym Klienta takim jak WMS czy ERP czyli nie rejestrowane przez te systemy.

Większość systemów magazynowych, z którymi spotykamy się w lokalizacjach naszych Klientów mierzy tylko czynności systemowe czyli te rejestrowane na skanerach oraz innych stacjach roboczych używanych przez pracowników. To cenna wiedza pozwalająca na ocenę procesów, dostarczająca danych do analizy czasu pracy.

My jednak zadajemy pytanie o to co dzieje się kiedy pracownik nie wykonuje zadań systemowych? Ile czasu trwają takie czynności jak foliowanie, oklejanie, składanie kartonów czy prace porządkowe? I co z czasem pomiędzy przyjściem do pracy lub powrotem z przerwy a czasem przystąpienia do wykonywania czynności?

Tutaj wkraczamy w podział czynności pozasystemowych na czynności procesowe, niezbędne w ramach procesu oraz czynności pozaprocesowe, które składają się na tzw. czas jałowy.

Czynności pozasystemowe procesowe vs. pozaprocesowe

Czynności takie jak wymienione powyżej prace porządkowe, czy składanie kartonów, to czynności niezbędne do wykonania, które stanowią część procesów. Warto je zmierzyć by wiedzieć ile czasu zajmują i na przykład jak ten czas przelicza się na koszt wynagrodzenia. Można również dokonać analizy porównawczej pomiędzy lokalizacjami i sprawdzić ile czasu zajmują te czynności w wymiarze globalnym dla całej firmy. Część czynności pozasystemowych można przypisać konkretnemu procesowi dzięki przypisaniu im określonych norm i parametrów.

Natomiast wspomniane również powyżej czynności jałowe to na przykład czas przygotowania do pracy, czyli czas pomiędzy zadeklarowanym powrotem z przerwy a podjęciem pierwszej czynności. Zazwyczaj to spora przestrzeń do analizy i optymalizacji.

Powodów zbyt długo trwającego okresu przygotowania do pracy może być całkiem sporo, na przykład brak przygotowanego planu pracy, nieoptymalne zaplanowanie magazynu czy niewłaściwe rozmieszczenie terminali. Punktem wyjścia jest wiedza, jako baza do wprowadzenia działań naprawczych.

Każda organizacja ma swoją specyfikę i charakterystyczne dla niej czynności pozasystemowe. W ramach optymalizacji procesów warto je zmierzyć i ocenić ich przydatność.

Nasze raporty dostarczą informacji o tym ile czasu pracownicy poświęcają na czynności pozasystemowe, pozwalając na zbadanie ewentualnej przyczyny przekroczenia założonych norm. Granulacja danych daje możliwość  dokładnego sprawdzenia, które czynności zajmują więcej czasu niż powinny.

Jak w Time Harmony mierzymy czynności pozasystemowe?

Czynności pozasystemowe są deklarowane przez pracowników na urządzeniach Time Harmony, w aplikacji osobistej lub przez panel webowy.

Proces rejestrowania czynności pozasystemowych na urządzeniach Time Harmony jest prosty i intuicyjny. Dobrze zdefiniowane drzewo czynności pozwala na szybkie zadeklarowanie wykonanej pracy.

Rejestrowanie czynności pozasystemowych nie obciąży dodatkowo pracowników

Nie musisz martwić się tym, że nakładasz na pracowników dodatkowe obowiązki w postaci rejestrowania czynności pozasystemowych. Dołożyliśmy starań aby system był jak najbardziej intuicyjny, a wiele danych odpisuje się w nim automatycznie. Dzięki temu pracownik nie musi mieć wielu interakcji z systemem.

Przykładem automatyzacji jest połączenie systemu z bramkami obrotowymi. Samo przejście przez bramkę generuje informację i otwiera kartę pracy. Po kilku minutach wpada do systemu informacja o pierwszej czynności skanerowej. Time Harmony wylicza automatycznie ile trwało przygotowanie do pracy, czyli czas pomiędzy przyjściem do pracy i podjęciem pracy. Analogicznie wyliczany jest czas przygotowania do pracy po powrocie z przerwy. Wyjście z pracy przez bramkę obrotową i zaznaczenie czynności wyjście, zamyka kartę pracownika w danym dniu.

Korzyści płynące z możliwości zarządzenia obszarem czasu pracy, na który składają się czynności pozasystemowe znacząco przeważają nad wkładem w postaci dodatkowego, niewielkiego nakładu pracy wymaganego od pracownika w celu ich zarejestrowania. To szansa na usprawnienie procesów i eliminację niepotrzebnych, zbędnych czynności. To w efekcie bardziej optymalne planowanie pracy, na którym skorzystają pracownicy, a które finalnie prowadzi do znacznych oszczędności.

Zobacz jakie raporty dotyczące mierzenia czynności pozasystemowych wygenerujesz w naszym systemie.

Jeśli tak jak my, widzisz dla swojej firmy potencjał płynący z mierzenia czynności pozasystemowych zapraszamy do kontaktu!

laptop-ec-bez-tla

Optymalizuj
czas pracy i wydajność swojego zespołu!

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone