W obliczu coraz powszechniejszej pracy zdalnej firmy zezwalające swoim pracownikom na taki charakter pracy stanęły przed koniecznością uregulowania kwestii rejestracji czasu pracy pracowników w tej formie zatrudnienia.

Należy podkreślić, że tak jak w przypadku każdej innej formy pracy, rejestracja pracy zdalnej jest obowiązkowa. Udzielenie zgody na pracę zdalną nie zwalnia pracodawcy z obowiązku monitorowania czasu pracy jednak brak jednoznacznych przepisów dotyczących kwestii samej rejestracji pracy zdalnej sprawia, że to od przedsiębiorcy zależy, w jaki sposób zrealizuje ten obowiązek.

W poniższym artykule przybliżymy Ci możliwe formy rejestracji pracy zdalnej. Podpowiemy również jak pomocnym narzędziem w celu rejestracji i monitorowania pracy zdalnej jest Time Harmony.

Rejestracja pracy zdalnej w praktyce

Wewnętrzne regulacje

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest, gdy pracodawca samodzielnie ustala sposób potwierdzania obecności pracowników podczas pracy zdalnej, wprowadzając odpowiednie postanowienia do regulaminu pracy. To kluczowy krok, który pozwala precyzyjnie określić zasady rejestrowania czasu pracy, unikając nieścisłości i nieporozumień.

Co w przypadku braku wewnętrznych uregulowań?

W sytuacji, gdy pracodawca nie uregulował zasad potwierdzania obecności w pracy zdalnej, musi założyć, że pracownik pracujący zdalnie jest obecny zgodnie z ustalonym harmonogramem. Potwierdzeniem obecności w pracy mogą być wówczas rejestr logowania do systemu, wysłane e-maile potwierdzające aktywność pracownika, lub wykaz zadań do wykonania, który pracownik rozlicza z przełożonym.

Elektroniczne rejestratory czasu pracy

Rozwiązaniem wygodnym zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, są elektroniczne rejestratory czasu pracy. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne monitorowanie czasu pracy zdalnej, co eliminuje niejasności i umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Elektroniczne rejestratory czasu pracy stanowią nowoczesne narzędzie, usprawniające procesy administracyjne związane z pracą zdalną.

Rejestracja pracy zdalnej - nowe przepisy Kodeksu Pracy

Kodeks Pracy, wprowadzając nowe przepisy w kwietniu 2023 roku, uregulował kwestie związane z pracą zdalną.

Praca zdalna stała się formą zatrudnienia o charakterze stałym, a jej zasady muszą być ustalone z zakładową organizacją związkową lub określone w regulaminie.

Dodatkowo, pojawiło się pojęcie pracy zdalnej okazjonalnej, czyli pracy na żądanie pracownika, dostępnej w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Przykładowy wniosek o pracę zdalną znajdziesz do pobrania w zakładce Wnioski do pobrania.

Time Harmony - narzędzie do rejestrowania czasu pracy i czynności

Rejestrowanie obecności

Time Harmony to system umożliwiający zarejestrowanie pracy zdalnej dodatkowo może dostarczyć szczegółowych informacji o tym w jakie czynności zaangażowani są pracownicy.

Dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwia pracownikom oznaczanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy za pomocą kilku kliknięć. Dzięki takiemu systemowi, przełożeni zyskują szybki wgląd w obecność zespołu na pracy zdalnej, a pracownicy mają prosty sposób na rejestrowanie swojego czasu pracy.

Informacje o wykonywanych czynnościach

W przypadku, gdy pracodawca pragnie uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat aktywności pracowników podczas pracy zdalnej, Time Harmony dostarcza czytelnych, dostępnych online dashboardów i raportów. Te narzędzia umożliwiają monitorowanie czynności wykonywanych przez pracowników, określanie czasu poświęconego na konkretne zadania, oraz kontrolę czasu przeznaczonego na przerwy. W rezultacie system Time Harmony staje się niezastąpionym wsparciem w skutecznym zarządzaniu pracą zdalną.

laptop-rcp-bez-tla

Sprawdź jak łatwo zarządzać czasem pracy w Twojej firmie!

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone