Kalendarz dni wolnych w 2024 roku

01/24/2024

W 2024 roku czeka nas 13 dni ustawowo wolnych od pracy z czego 10 przypada w dniu roboczym (poniedziałek – piątek) a 3 z nich wypadają w sobotę lub niedzielę. Jak dokładnie przedstawia się kalendarz dni wolnych w 2024 roku?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, za dzień wolny ustawowo,  który przypada w sobotę, pracownikom należy się dzień wolny do odebrania. W 2024 r. styczniowe święto Trzech Króli wypadło w sobotę, więc dzień wolny z tego tytułu pracodawca musi ustalić w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego ustalonego dla jego przedsiębiorstwa.

Powyższy przepis nie odnosi się jednak do sytuacji, w której dzień wolny przypada w niedzielę. W 2024 roku poza Wielkanocą i Zielonymi Świątkami, które zawsze przypadają w niedzielę pozostałe dni ustawowo wolne od pracy wypadają w w trakcie dni roboczych.

Kalendarz dni wolnych w 2024 roku

Zobacz pełne zestawienie dni świątecznych w 2024 roku

• 1 stycznia (poniedziałek) — Nowy Rok
• 6 stycznia (sobota) — Święto Trzech Króli
• 31 marca (niedziela) — Wielkanoc
• 1 kwietnia (poniedziałek) — Poniedziałek Wielkanocny
• 1 maja (środa) — Święto Pracy
• 3 maja (piątek) — Święto Konstytucji 3 Maja
• 19 maja (niedziela) — Zielone Świątki
• 30 maja (czwartek) — Boże Ciało
• 15 sierpnia (czwartek) — Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
• 1 listopada (piątek) — Wszystkich Świętych
• 11 listopada (poniedziałek) — Święto Niepodległości
• 25 grudnia (środa) — Boże Narodzenie (dzień pierwszy)
• 26 grudnia (czwartek) — Boże Narodzenie (dzień drugi)

Inne dni wolne w 2024 r.

Na podstawie Kodeksu Pracy niedziele są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach dozwolona jest praca w niedziele i święta, jednak za pracę w tych dniach pracownikowi należy się rekompensata. W pierwszej kolejności może on odebrać dzień wolny, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy mu się dodatkowe wynagrodzenie.

Poza wolnymi niedzielami pracownikom przysługuje jeszcze jeden dzień wolny od pracy z tytułu obowiązującego w Polsce pięciodniowego tygodnia pracy. Dniem wolnym od pracy wynikającym z tego tytułu może być każdy dzień tygodnia (oczywiście z wyjątkiem niedzieli).

Zazwyczaj takim ustawowo wolnym od pracy dniem jest sobota, ale może to wyglądać różnie w poszczególnych zakładach pracy lub dla rożnych zespołów w ramach jednego przedsiębiorstwa. Zasady obowiązujące w tym zakresie powinny być ujęte w regulaminie pracy.

Ile wolnego a ile dni pracujących w 2024 roku?

Łącznie w 2024 r. przed nami 115 dni wolnych od pracy, na co złożą się 52 niedziele, 52 dni wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy oraz 11 dni świątecznych.

To o jeden dzień więcej niż w 2023 roku i dokładnie tyle samo ile czeka nas w kolejnym roku.
Jednak w porównaniu z przyszłym rokiem w 2024 r. popracujemy o jeden dzień więcej, bo 2024 to rok przestępny! Czyli dni pracujących w 2024 roku wypada 251 w porównaniu do 250 w przyszłym roku.

Wymiar czasu pracy w 2024 roku

Ile czasu poświęcimy na pracę w przeliczeniu na godziny i jak to się będzie rozkładać miesiąc po miesiącu?

O tym w tabelce poniżej:
kalendarz dni wolnych w 2024 roku

W firmach, w których obowiązują trzymiesięczne okresy rozliczeniowe wymiar czasu będzie przedstawiał się następująco:

wymiar czasu pracy 2024 r w ujęciu kwartalnym

Planowanie pracy w Time Harmony

Time Harmony to system do elektronicznej ewidencji czasu pracy, który oprócz funkcji związanych z rejestrowaniem i rozliczaniem czasu pracy oferuje możliwość planowania pracy i tworzenia harmonogramów. System automatycznie uwzględni wszystkie ustawowo wolne od pracy dni wolne, wyliczy wymiar pracy a dodatkowo w procesie planowania harmonogramów poinformuje o wszelkich ewentualnych niezgodnościach w planowaniu.

W sytuacji konieczności zaharmonogramowania pracy w dniu ustawowo wolnym od pracy system pozwoli na sprawne zaplanowanie odbioru dnia wolnego lub wyliczy wysokość rekompensaty pieniężnej, a dane zostaną wysłane do systemu kadrowo-płacowego.
laptop-rcp-bez-tla

Sprawdź jak łatwo zarządzać czasem pracy w Twojej firmie!

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone