Wdrożenie systemu dla Rapidus sp. z o.o.

Korzyści z wdrożenia:

Automatyzacja procesu ewidencji czasu pracy. Eliminacja papierowych list i excelowych tabel. Usprawnienie procesu wyliczania wynagrodzenia dzięki danym o czasie pracy wczytywanym za pomocą interfejsu do systemu kadrowo-płacowego.

Grafiki na czarne tło (7)
Rapidus

Rapidus sp. z o.o.

W ramach projektu dla firmy Rapidus, specjalizującej się w druku katalogów, folderów reklamowych, broszur i innych materiałów marketingowych, która w ostatnich latach poszerzyła swoją działalność o usługi logistyki transportu wewnętrznego, wdrożyliśmy moduł rejestracji czasu pracy. 

 

Co zrobiliśmy?

W dwóch lokalizacjach Klienta wdrożyliśmy moduł RCP, który rejestruje informacje o przepracowanym czasie pracy pracowników w różnych procesach produkcyjnych. Systemem objęci zostali również pracownicy biurowi.

 

Jakie efekty to przyniosło?

Wymagany Kodeksem Pracy obowiązek ewidencjonowania czasu pracy został zautomatyzowany. Firma wyeliminowała papierowe listy i tabele excelowe otrzymując w zamian narzędzie zbierające dane o czasie pracy z różnych lokalizacji. Dzięki połączeniu z systemem kadrowo – płacowym dane dotyczące przepracowanego czasu pracy są wczytywane do systemu za pomocą interfejsu ręcznego dodatkowo usprawniając procesy kadrowo – płacowe. 

System Time Harmony dostosowany do przepisów Kodeksu Pracy przyczynił się do usprawnienia i automatyzacji procesów związanych z rejestracją i rozliczaniem czasu pracy. W każdej chwili mamy wgląd w listę obecnych pracowników, układanie harmonogramu pracy jest szybkie i intuicyjne, a dane o czasie pracy przesyłane ręcznym interfejsem do programu kadrowo - płacowego przyspieszają proces wyliczania wynagrodzenia. Postrzegamy firmę P2P2 Sp. z o.o. jako rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego. Jarosław Adamkiewicz, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju