Celem wdrożenia, którego podjęliśmy się dla firmy, zajmującej się budową maszyn rolniczych, było usprawnienie organizacji pracy, redukcja kosztów pracy oraz wzrost wydajności. W tym celu wdrożyliśmy oba moduły: moduł rejestracji czynności i moduł ewidencji czynności. Naszym systemem objętych zostało 25 pracowników.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy informację zwrotną od naszego Klienta, że zamierzone cele udało się zrealizować już w pierwszych miesiącach od wdrożenia.

Oprócz głównych celów projektu, wdrożenie przyniosło dodatkowe korzyści, których nie przewidzieliśmy nawet my sami ? Jakie? O tym przeczytasz w naszym artykule.

Redukcja kosztów pracy - oszczędności, które widać

W pierwszej kolejności – wiadomo – finanse!

Firma Klienta zaraportowała spore oszczędności już w pierwszym miesiącu pracy z systemem. Były to oszczędności na poziomie 18 tysięcy złotych miesięcznie, co dla niewielkiej firmy było sporą korzyścią. W skali roku generowane oszczędności to już ponad 200 tysięcy.

Takie wyniki są osiągane dzięki poprawie organizacji pracy przekładającej się w efekcie na zwiększenie możliwości produkcyjnych. A przyczyniają się do tego:
- wzrost samokontroli pracowników w kwestii punktualności i wykorzystania przerw
- wzrost efektywności dzięki danym o wydajnościach
- eliminacja konieczności zatrudniania nowych pracowników
- ograniczenie konieczności pracy w nadgodzinach

To pierwsze, naturalne efekty wprowadzenia na produkcję naszego systemu monitorującego czas pracy i wydajność pracowników tzw. low hanging fruits.

Bardzo szybko okazało się, że korzyści finansowe w postaci oszczędności to nie jedyne pozytywne efekty wdrożenia.

Automatyzacja procesu rejestracji czasu pracy

Kolejna korzyść i deklarowany przez nas efekt wdrożenia to usprawnienie i automatyzacja procesów rejestracji i rozliczania czasu pracy. To oczywiście przekłada się na usprawnienie pracy i wymierne odciążenie zespołu back-office w tym procesie kadrowym a w dalszej perspektywie kolejne oszczędności dla firmy.

Dzięki funkcjonalnościom modułu rejestracja czasu pracy m.in. wyeliminowano papierowe listy obecności a zaawansowane możliwości systemu w zakresie rozliczania przepracowanego czasu pracy są dużym wsparciem w procesie wyliczania wynagrodzenia. Pełne dane w tym zakresie, łącznie z wyliczeniem nadgodzin czy danymi na temat planowanych i wykorzystanych dni urlopowych, są wysyłane automatycznym interfejsem do systemu kadrowo-płacowego.

Redukcja kosztów pracy, automatyzacja procesów i ....

I nasza zapowiadana wisienka na torcie, czyli dodatkowy pozytywny efekt wdrożenia.

Praca z systemem poza opisanymi powyżej korzyściami finansowymi,  usprawnieniem procesów produkcyjnych i kadrowych dostarczyła przełożonym informacji o …… konieczności dodatkowych szkoleń.

Moduł ewidencja czynności, poza danymi dotyczącymi czasu wszystkich wykonywanych czynności dał firmie możliwość rejestrowania informacji o tym, który pracownik odpowiadał za wykonanie określonej części maszyny.

Okazało się to przydatne w procesie reklamacji dostarczając precyzyjnej informacji, o której godzinie i przez kogo została wykonana wadliwa część maszyny, wskazując przełożonym konieczność doszkolenia pracowników w określonych czynnościach.

Jesteśmy dumni z faktu, że pomagamy przedsiębiorcom w optymalizacji procesów co w efekcie przekłada się na wymierne oszczędności i poprawę organizacji pracy.

 

Więcej o tym jak dane pozyskane z Time Harmony przekładają się na optymalizację procesów produkcyjnych możesz przeczytać tutaj.

 

laptop-ec-bez-tla

Optymalizuj
czas pracy i wydajność swojego zespołu!

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone