Wdrożenie systemu dla Usarya Polska Sp. z o.o.

Korzyści z wdrożenia:

Wzrost samokontroli pracowników w kwestii punktualności i wykorzystania przerw. Wzrost efektywności dzięki danym o wydajnościach. Zwiększenie możliwości produkcyjnych dzięki lepszej organizacji pracy.

 

Grafiki na czarne tło (7)
usarya

USARYA POLSKA SP. Z O.O. 

Projekt zakładał poprawę organizacji pracy w firmie produkcyjnej, zajmującej się budową maszyn rolniczych. Naszym systemem zostało objętych 25 pracowników.

Co zrobiliśmy?

Wdrożyliśmy RCP oraz Ewidencję Czynności w celu rejestrowania czasu przyjścia i wyjścia z pracy, monitorowania przerw pracowniczych i rejestrowania czynności.

Jakie efekty to przyniosło?

  • Wzrost samokontroli pracowników w kwestii punktualności i wykorzystania przerw.
  • Wzrost efektywności dzięki danym o wydajnościach.
  • Szczegółową informację, który z pracowników wykonywał określoną część maszyny, co okazało się przydatne w przypadku reklamacji. Dzięki tej wiedzy pracowników wysyłano na dodatkowe przeszkolenie.
  • Zwiększenie możliwości produkcyjnych bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników.
  • Sprawne planowanie i rozliczanie czasu pracy.

System Time Harmony, zaimplementowany w Usarya Polska w marcu 2023 r. usprawnił szereg procesów planowania i rozliczania pracy, prowadząc do znacznych oszczędności i zwiększenia wydajności produkcji. Uważamy, że Time Harmony to przemyślany a przy tym intuicyjny i prosty w obsłudze system. Sam proces wdrożenia przebiegł szybko i sprawnie. Zespół wdrożeniowy przeprowadził szkolenia i był zawsze pod ręką, gdy potrzebowaliśmy wsparcia w pierwszych dniach użytkowania systemu. Milena Wiśniewska, Usarya Polska Sp. z o.o.