Release
...
Autor: Jarosław Kobuszewski piątek, 11 września 2020 Tags: timeharmony

Wersja 1.12

Zmiany:

  • Dodatkowe filtry w raporcie 'Podsumowanie czasu trwania czynności'
  • Zmiana raportów plikowych z CSV na XLSX (kolejne raporty)

Poprawki błędów:

  • Alarmy sprawdzające długość trwania czynności nie zawsze respektują zadaną lokalizację