Q4 2023

Przebudowa modułu Ewidencja Czynności

Twają prace nad nowym User Interfacem. Dodamy nowe powiadomienia, skupimy się na grupowaniu i agregowaniu czynności, usystematyzujemy raporty i drzewo czynności. Wprowadzimy wspólną linię czasu tak by dane o czasie pracy zapisywały się jednocześnie w obu modułach.