Kolejne kwartały

Portal pracodawcy

Funkcjonalność, z której skorzystają agencje pracy pozwoli na zarządzanie pracownikami zewnętrznymi, dostarczy informacji o konieczności uzupełnienia zasobów pod konkretne zlecenia, dostarczy informacji o ocenie i wydajności pracowników.