Kolejne kwartały

Monitorowanie sezonowości

Agregacja danych pozwalająca na przeprowadzenie analizy czasookresów pod kątem planowania zasobów.