Release
...
Autor: Jarosław Kobuszewski poniedziałek, 2 listopada 2020 Tags: timeharmony

Wersja 1.15

Nowe funkcje

 • Możliwość przypisania istniejącej karty do pracownika z pozycji dodawania nowego pracownika
 • Blokada edycji pracownika pochodzącego z zewnetrznego systemu i podlegającego synchronizacji przez API
 • Nowy raport 'Udział procentowy czynności'

Zmiany:

 • Harmonogram - możlisowsc ustawienia godziny wcześniejszego przyjścia na max 5 godzin

Poprawki błędów:

 • Podczas zapisu nowego pracownika rola 'Pracownicy' powinna być nadana automatycznie
 • Poprawiony export do excela w raporcie 'Zestawienie czynności - zestawienie szczegółowe'
 • Raport 'Status aktualnych czynności pracowników' generuje błąd kiedy podana jest czynność
 • Wyświetlenie Dashboard generuje błąd w przypadku kiedy nie wszystkie moduły są włączone
 • Przyspieszenie ładowania Dashboard dzięki agregacji statusów obecności pracowników
 • Poprawki importu kart zbliżeniowych, czytelny log
 • Poprawka raportu 'Porównanie wydajności pracowników w wybranej czynności'
 • Blokada linków na stronie karty pracy dopóki strona nie załaduje się w pełni
 • Optymalizacja operacji wyboru czynności na panelu webowym
 • Optymalizacja wyświetlania danych na dashboard oraz podglądu karty
 • Wyłączone pobieranie powiadomień na ekranach, gdzie nie są wyświetlane