Release
...
Autor: Jarosław Kobuszewski środa, 14 października 2020 Tags: timeharmony

Wersja 1.14

Nowe funkcje

 • Definiowane dashbordy
 • Walidacja poprawności kodu karty w funkcji importu kart
 • Widget - Zgłoś problem lub zadaj pytanie
 • Widget - Zgłoś problem lub zadaj pytanie - na panelu webowym

Zmiany:

 • Rozszerzenie filtrów w raporcie 'Proporcja czasu wybranej czynności do sumarycznego czasu wszystkich czynności pracownika'
 • Reorganizacja kolumn w raporcie 'Lista obecności'
 • Filtr etykiet do raportu 'Zestawienie czynności - zestawienie szczegółowe'
 • Nazwa skrócona w definicji Pracodawcy
 • Numer ewidencyjny karty w exportowanym pliku - lista pracowników
 • Usprawnienie w generowaniu komunikatów walidacji kart zbliżeniowych
 • Doprecyzowane komunikaty podczas walidacji na kartach zbliżeniowych
 • Dźwięk powiadomieñ tylko wtedy, gdy są nowsze powiadomienia

Poprawki błędów:

 • Brak średniej wydajności w Excelu w raporcie 'Wydajność pracowników w czynnościach ze zdefiniowanymi normami'
 • Brak możliwości wyboru pracodawcy przy dodawaniu nowego pracownika
 • Natychmiastowe wyświetlanie nazw czynności w kartach - usunięty mechanizm uzupełniania
 • Dodawanie etykiet - dziwne zachowanie systemu przy potwierdzaniu enterem
 • Podgląd karty pracy z ekranu Dashboard wyrzuca błąd
 • Brak wskazania odbiorców podczas definiowania alarmu wyrzuca błąd
 • Nie wyświetlają się szczegóły czynności w panelu webowym
 • Zamknięcie karty w panelu webowym wyrzuca błąd
 • Usuwanie parametru z karty wyrzuca błąd
 • Wydajność na stronie startowej obcięta do dnia bieżącego
 • Wybór czynności nie będącej wcześniej w żadnej karcie generuje błąd